TEST VLIVU SLOV

Jakmile napíšete či vkopírujete text, tak zjistíte:

  1. jak velký vliv může mít na skupiny lidí
  2. jaký má vztah k myšlení jednotlivce – jak uvažuje, co ho může nejvíce motivovat

Toho potom můžete využít k zvýšení úspěšnosti a tedy násobení Vašeho vlivu.

Barevně se zobrazí „mapa“ jazyka, který je v textu použit. Čím je vyrovnanější poměr barevných slov, tím větší bude vliv autora textu – emailu, řeči – na skupinu lidí.

Pro zlepšení komunikace s jedinci myslícími v užším smyslovém poli je lepší používat jejich jazyk. Vložíte-li sem tedy jejich texty, můžete lépe zaměřit svou komunikaci – zvýšíte jejich porozumění Vaší řeči a tedy znásobíte schopnost motivovat druhé.

Velkými písmeny se zobrazí slova, která spadají do dvou překrývajících se smyslových kategorií – například slovo RÁNA může v závislosti na kontextu vyjádřit jak zvuk, tak emoce, bolest.


Ovládněte svůj mozek